Samenwerkingsovereenkomst

Algemene bepalingen

Voor de werken die wij voor en samen met jou uitvoeren, gelden de algemene voorwaarden. Die zorgen ervoor dat jij en Easykit op een vlotte manier samenwerken. De volledige tekst kan je online lezen of als pdf-versie downloaden. Hier sommen we de twee belangrijkste punten op:

  • Wij zijn niet aansprakelijk voor feiten die buiten onze wil veroorzaakt worden zoals: foute ingrepen door derden, stakingen, brand, oorlogsfeiten en andere gevallen van overmacht.
  • Als onze technieker tijdens een overeengekomen bezoek zijn werk niet normaal kan uitvoeren wegens een motief waarvoor onze aansprakelijkheid niet kan ingeroepen worden, is de klant gehouden tot een schadevergoeding.

Om een afspraak te maken, vragen we je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

done

Specifieke bepalingen

done