Welkom bij Easykit! het is nu

Welkom!

di-vrij: 9u - 12:30u / 13:30u - 18u
zat: 9u - 16u
gesloten op ma, zon en feestdagen
GESLOTEN VAN 19/07 tem 05/08

Zoek een toonzaal in je buurt


Koop onze heerlijke EasyGin aan in één van onze 9 Easykit toonzalen.
Voor slechts 25€ geniet je van 500ml warmte! De volledige opbrengst gaat naar onderstaande goede doelen.
Allemaal doelen die zich inzetten om sport toegankelijk te maken voor iedereen! 

 

Join2Bike

Alleen ga je sneller. Samen kom je verder!
Fiets je graag, maar liever niet alleen? Schrikt de snelheid van een wielerclub je af? Fiets je misschien met een aangepaste fiets? Join2Bike biedt een alternatief.'s Zondags organiseren ze fietstochten op maat om je conditie op te bouwen en te verbeteren. Ze verwelkomen zeker ook mensen met een fysieke beperking en helpen je om je eigen mogelijkheden te ontdekken en te verleggen. Ze maken dat samen fietsen kan voor iedereen! Tijdens het jaar werken ze naar een sportief doel voor de zomer toe. Dat kan met een gewone of een aangepaste fiets zijn, met of zonder elektrische ondersteuning, individueel of in tandem met een ‘buddy’.

Website - Facebook

Sportpret

Sportpret vzw is een organisatie die volgende doelstelling steeds voor ogen houdt: “De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk, door sport en ontspanning de levenskwaliteit en sociale ontwikkeling van kansarme kinderen te bevorderen. Daarnaast heeft de vereniging ook als doel kinderen in armoede in beeld te brengen en begeleiders die in contact komen met deze doelgroep bij te staan.”Concreet: Sportpret organiseert activiteiten tijdens de schoolvakanties en schooljaar voor kinderen die opgroeien in een kwetsbare situatie. Zo zijn er tijdens de paasvakantie en zomervakantie sportnamiddagen voor kinderen in armoede en tijdens het schooljaar biedt het een naschools sportaanbod aan in scholen waar de armoedecijfers hoog liggen. Verder hebben ze ook Sportpret Meets STERKkamp en zijn ze volop bezig met nieuwe projecten. Sportpret probeert meer te doen dan enkel en alleen sport en spel aan te bieden, want voor hun betekent sporten meer dan alleen de sport zelf. Sportpret voorziet voor iedere deelnemer tijdens elke activiteit een stuk fruit en water om te nuttigen. Tijdens de sportnamiddagen komt daar ook nog een gezonde koek bij. Op deze manier proberen ze bij de kinderen en hun ouders bewustwording te creëren rond gezonde voeding en sport. Bij het project Sportpret Meets STERKkamp gaan ze inzetten op het psychologisch welbevinden van de kinderen.

Website - Facebook 

ANVA sport 

VZW ANVASPORT ( Anders Validen Sporten ) is een vereniging die zich inzet voor mensen met een motorische handicap. Ze proberen de mensen terug deel te laten nemen aan verschillende sporten, om zo terug hun sociale contacten op te bouwen en uit hun isolement te geraken. Ze trachten ook de deelnemers te laten sporten zonder meerkost dan een valide persoon, en kunnen hiervoor op een 50 tal medewerkers rekenen die zich belangeloos inzetten. Ze beschikken ook over aangepast materiaal dat ze trouwens ook ter beschikking stellen van Andere verenigingen zoals CM ziekenzorg, sporta, recreas, intersoc, ….Anvasport biedt deze mensen de mogelijkheid om sport te beoefenen (hoofdzakelijk initiatie) in een beschermd milieu in functie van integratie en met het oog op het in stand houden en verbeteren van de algemene conditie. Bij Anvasport kan je van een brede waaier sportieve activiteiten proeven. De nadruk hierbij ligt niet op competitie, maar wel op het beleven en genieten (zowel van de activiteit als van de après-activiteit).

Website - FacebookDe EasyGin voor de warmste week