Welkom bij Easykit! het is nu

Welkom!

Je bent meer dan welkom!
Maak je afspraak in één van onze 12 toonzalen.

Zoek een toonzaal in je buurt


Zit je met vragen over jouw verwarmingsinstallatie? Je mag altijd contact met ons opnemen, maar misschien vind je het antwoord hieronder in onze veel gestelde vragen.

Een huishoudelijke elektrische installatie moet in België verplicht gekeurd worden bij nieuwbouw en wanneer je een bestaande installatie grondig uitbreidt, wijzigt of verzwaart. Ook tijdelijke installaties zoals werfkasten moet je laten keuren. En sowieso is een keuring om de 25 jaar verplicht.
Bij de verkoop van woningen geldt de verplichting enkel als de elektrische installatie dateert van voor 1 oktober 1981. Pas na die datum is het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht gegaan. Oude installaties zijn immers niet meer voorzien op de vele verbruikers die we vandaag op ons elektriciteitsnet aansluiten.

Voor de controle van je elektrische installatie moet je een beroep doen op een door de staat erkend controleorganisme, dat in het bezit is van een Belac-accreditatie. Een lijst hiervan kan je downloaden op de website van FOD Economie.

Je moet inderdaad enkele documenten kunnen voorleggen in drievoud, zoals het ééndraadschema en het situatieschema. Een van de exemplaren moet ook door de installateur van Easykit gehandtekend worden. Via deze schema's heb je zicht op de plaats van borden en verbindings-, aftak- en wandcontactdozen. Ook de lichtpunten en schakelaars zijn hierop weergegeven. Voor installaties van na 1 januari 2007 moet je ook de EAN-code kunnen voorleggen. Deze 18-cijferige code vind je terug op je factuur en geeft aan wanneer de installatie officieel is aangesloten.

Tijdens de keuring wordt bekeken of de werkelijke installatie overeenkomt met de voorschriften van het AREI en met wat op de schema's is aangegeven. Daarnaast bekijkt de keurder of de schema's zelf correct zijn opgemaakt. Uiteraard controleert men ook de installatie zelf met enkele metingen en een test van de differentieelschakelaars.

Voor de installaties waarvan de uitvoering werd aangevat vóór 1 oktober 1981 en in de mate dat je installatie geen belangrijke wijzigingen of aanzienlijk uitbreidingen heeft ondergaan, voorziet de reglementering niet in periodieke controles. Er wordt je evenwel aangeraden om de elementaire veiligheidsprincipes in acht te nemen en je installatie te voorzien van een aantal veiligheidsinrichtingen. In geval van twijfel laat je je installatie best nakijken door een erkende instelling.

In het geval van een controlebezoek met een negatief proces-verbaal als gevolg moet de koper zijn identiteit en de datum van de akte van verkoop schriftelijk meedelen aan de erkende instelling die het controlebezoek van de elektrische installatie heeft uitgevoerd.
Na deze melding heeft de koper de vrije keuze om een erkende instelling aan te stellen voor een nieuw controlebezoek om na te gaan of na afloop van de termijn van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van de akte van verkoop, de inbreuken verdwenen zijn. Indien de koper een andere erkende instelling aanstelt, licht die instelling de erkende instelling die het eerste proces-verbaal van controlebezoek heeft opgesteld hierover in.

Ja, je mag je installatie volledig zelf plaatsen, dit moet uiteraard gebeuren volgens de strikte regels van het AREI, ( reglement van elektrische installatie). Een onafhankelijk keurder moet je installatie komen controleren en goedkeuren alvorens deze indienst genomen kan worden. Wanneer je de installatie laat plaatsen door een installateur moet deze tevens nog gekeurd worden! 

Jouw budget op maat

Gebruik onze online applicatie 'Mijnbudget' en bereken zelf het budget van jouw project.

MijnBudget

Getuigenis

Onlangs hebben mijn vriend en ik onze volledige woning gebouwd met behulp van Easykit. We wonen er nu 6 maanden en zijn super tevreden over al gebruikte…

Lees meer getuigenissen

Easykit Praktische Gids

Vraag jouw exemplaar aan

Het materiaal dat we aanbieden is van gerenommeerde merken.

  • NikoHome control domotica
  • Niko schakelmatriaal
  • Preflex
  • Bauer solar
  • SMA OMVORMER ZELFBOUW