Welkom bij Easykit! het is nu

Welkom!

Je bent meer dan welkom!
Maak je afspraak in één van onze 12 toonzalen.

Zoek een toonzaal in je buurt


Zit je met vragen over jouw verwarmingsinstallatie? Je mag altijd contact met ons opnemen, maar misschien vind je het antwoord hieronder in onze veel gestelde vragen.

Veel mensen bekijken ventilatie als een noodzakelijk kwaad (omdat het moet). Dit is een groot misverstand. Ventileren heeft niets dan voordelen. Gezonde lucht in de woning: we bouwen tegenwoordig goed geisoleerde luchtdichte huizen. Toevoeren van verse gezonde lucht en evacueren van vervuilde vochtige lucht is dus een must. Verbruik van verwarming verlagen: vochtige lucht is moeilijk om op te warmen. Door de luchtvochtigheid in de woning terug te dringen, kunnen we de verwarmingsfactuur tot 20% verlagen.

Bij het systeem C gebeurt de ventilatie meer gecontroleerd. We maken gebruik van regelbare ventielen en roosters.
• Een ventilator zuigt in de vochtige ruimtes de vervuilde lucht weg en zorgt voor een onderdruk .
• Doorstromingsopeningen tussen de ruimten zorgen voor luchtverplaatsing van de droge naar de vochtige ruimtes.
• Via toevoerroosters in de ramen wordt verse lucht vrij toegevoerd door een onderdruk in de woning.

Je mag roosters voorzien in de deuren om zo de circulatie mogelijk te maken in de woning maar een spleet onder de deuren van 0.7 tot 1 cm maakt het ook mogelijk om voldoende debiet te laten passeren.

Een dampkap is in principe bedoeld als intensieve ventilatie, niet als basisventilatie. De dampkap heeft de bedoeling om kortstondig de dampen en geuren, die ontstaan bij het koken, af te voeren. De dampkap geldt niet als mechanische afvoer volgens ventilatiesysteem C en D voor de hygiënische ventilatie van de volledige keuken.

Ja de ventilatie werkt altijd, zij het op de gekozen stand. De standaard installatie is steeds voorzien met een laag / midden / hoog schakelaar. De lage stand is nagenoeg onhoorbaar en voelbaar maar laat toch toe de woning bij afwezigheid voldoende te ventileren. Middensnelheid is voor aanwezigheid en normaal gebruik van de woning. Hoge snelheid kan gebruikt worden bij een intensieve ventilatiebehoefte.

De ventielen kunnen ook afgeregeld worden met een luchtdebietmeter. Het toestel moet daarvoor perfect gecentreerd staan over het ventiel waarna deze wordt opengedraaid tot het gewenste debiet bereikt is. Als u met deze methode de ventielen afregelt mogen deze niet te veel in de hoeken van de ruimtes zitten. Anders kan het toestel niet gebruikt worden. Easykit kan tegen een kleine meerprijs een indienststelling uitvoeren op de werf. Dit kan een gunstig effect hebben op uw globale E-peil.
Deze indienststelling bestaat uit :

  • Programmatie van het ventilatietoestel
  • Elektrische aansluiting van het toestel en eventuele bedieningen
  • Afregelen van de ventielen
  • Opstellen van een afregelrapport

Al onze systemen zijn uitgerust met een zomerbypass. Hierdoor wordt de ingezogen lucht koele buitenlucht 's nachts niet langer voorverwarmd, terwijl de warme binnenlucht wordt onttrokken. Dit draagt bij tot een aangenamer binnenklimaat.

Doordat de inkomende luchtstroom gescheiden is van de uitgaande, zijn infecties uitgesloten. Daarnaast is de warmtewisselaar uitgerust met een stoffilter type G3 op verontreinigingen uit de aangevoerde luchtstroom te halen.
Het enige wat je moet doen is tijdig deze filters vervangen, vraag hiernaar bij je Easykit specialist.

Er zijn twee mogelijkheden.

  • Ofwel worden de buizen in de druklaag geplaatst. Dit betekent dat de bouwwerken even stil gelegd moeten worden om de leidingen op de gewelven te bevestigen voor de druklaag (beton) wordt gestort. Zorg er voor dat de buizen een 5 tal cm uit elkaar liggen voor de stevigheid. Tijdens het storten van de beton is voorzichtigheid voor de flexibels geboden. Het plaatsen van buizen in een druklaag (deze dient om de gewelven samen te houden) kan gevolgen hebben voor de stabiliteit. Bespreek dit eerst met uw stabiliteitsingenieur.
  • Ofwel worden de buizen in de chape geplaatst. Dit is een stuk beter. De ruwbouwwerken moeten ook niet onderbroken worden. Het wordt geplaatst na het leggen van de radiator en sanitaire buizen. Houd echter wel rekening met een erg dikke chape van minimum 14 cm. (7 cm Uniflex + 4 cm kruisende afvoer-, gas-, of CV-buizen + minimum 3 cm dekking) Ook hier is een afstand van 5 cm tussen de buizen wenselijk voor de stevigheid van de chape.

Jouw budget op maat

Gebruik onze online applicatie 'Mijnbudget' en bereken zelf het budget van jouw project.

MijnBudget

Getuigenis

Easykit Roeselare bedankt voor de aangename samenwerking om mijn sanitair , CV en electriciteit te vernieuwen. Knap hoe jullie samen met ons van onze…

Lees meer getuigenissen

Easykit Praktische Gids

Vraag jouw exemplaar aan

Het materiaal dat we aanbieden is van gerenommeerde merken.

  • Duco
  • Ubbink
  • Lindab zelfbouw
  • Venitilairgroup