Welkom bij Easykit! het is nu

Welkom!

di-vrij: 9u - 12:30u / 13:30u - 18u
zat: 9u - 16u
gesloten op ma, zon en feestdagen
GESLOTEN VAN 19/07 tem 05/08

Zoek een toonzaal in je buurt


Zit je met vragen over jouw verwarmingsinstallatie? Je mag altijd contact met ons opnemen, maar misschien vind je het antwoord hieronder in onze veel gestelde vragen.

Veel mensen bekijken ventilatie als een noodzakelijk kwaad (omdat het moet). Dit is een groot misverstand. Ventileren heeft niets dan voordelen. Gezonde lucht in de woning: we bouwen tegenwoordig goed geisoleerde luchtdichte huizen. Toevoeren van verse gezonde lucht en evacueren van vervuilde vochtige lucht is dus een must. Verbruik van verwarming verlagen: vochtige lucht is moeilijk om op te warmen. Door de luchtvochtigheid in de woning terug te dringen, kunnen we de verwarmingsfactuur tot 20% verlagen.

Bij het systeem C gebeurt de ventilatie meer gecontroleerd. We maken gebruik van regelbare ventielen en roosters.
• Een ventilator zuigt in de vochtige ruimtes de vervuilde lucht weg en zorgt voor een onderdruk .
• Doorstromingsopeningen tussen de ruimten zorgen voor luchtverplaatsing van de droge naar de vochtige ruimtes.
• Via toevoerroosters in de ramen wordt verse lucht vrij toegevoerd door een onderdruk in de woning.

Je mag roosters voorzien in de deuren om zo de circulatie mogelijk te maken in de woning maar een spleet onder de deuren van 0.7 tot 1 cm maakt het ook mogelijk om voldoende debiet te laten passeren.

Een dampkap is in principe bedoeld als intensieve ventilatie, niet als basisventilatie. De dampkap heeft de bedoeling om kortstondig de dampen en geuren, die ontstaan bij het koken, af te voeren. De dampkap geldt niet als mechanische afvoer volgens ventilatiesysteem C en D voor de hygiënische ventilatie van de volledige keuken.

Ja de ventilatie werkt altijd, zij het op de gekozen stand. De standaard installatie is steeds voorzien met een laag / midden / hoog schakelaar. De lage stand is nagenoeg onhoorbaar en voelbaar maar laat toch toe de woning bij afwezigheid voldoende te ventileren. Middensnelheid is voor aanwezigheid en normaal gebruik van de woning. Hoge snelheid kan gebruikt worden bij een intensieve ventilatiebehoefte.

De ventielen kunnen ook afgeregeld worden met een luchtdebietmeter. Het toestel moet daarvoor perfect gecentreerd staan over het ventiel waarna deze wordt opengedraaid tot het gewenste debiet bereikt is. Als u met deze methode de ventielen afregelt mogen deze niet te veel in de hoeken van de ruimtes zitten. Anders kan het toestel niet gebruikt worden. Easykit kan tegen een kleine meerprijs een indienststelling uitvoeren op de werf. Dit kan een gunstig effect hebben op uw globale E-peil.
Deze indienststelling bestaat uit :

 • Programmatie van het ventilatietoestel
 • Elektrische aansluiting van het toestel en eventuele bedieningen
 • Afregelen van de ventielen
 • Opstellen van een afregelrapport

Al onze systemen zijn uitgerust met een zomerbypass. Hierdoor wordt de ingezogen lucht koele buitenlucht 's nachts niet langer voorverwarmd, terwijl de warme binnenlucht wordt onttrokken. Dit draagt bij tot een aangenamer binnenklimaat.

Doordat de inkomende luchtstroom gescheiden is van de uitgaande, zijn infecties uitgesloten. Daarnaast is de warmtewisselaar uitgerust met een stoffilter type G3 op verontreinigingen uit de aangevoerde luchtstroom te halen.
Het enige wat je moet doen is tijdig deze filters vervangen, vraag hiernaar bij je Easykit specialist.

Er zijn twee mogelijkheden.

 • Ofwel worden de buizen in de druklaag geplaatst. Dit betekent dat de bouwwerken even stil gelegd moeten worden om de leidingen op de gewelven te bevestigen voor de druklaag (beton) wordt gestort. Zorg er voor dat de buizen een 5 tal cm uit elkaar liggen voor de stevigheid. Tijdens het storten van de beton is voorzichtigheid voor de flexibels geboden. Het plaatsen van buizen in een druklaag (deze dient om de gewelven samen te houden) kan gevolgen hebben voor de stabiliteit. Bespreek dit eerst met uw stabiliteitsingenieur.
 • Ofwel worden de buizen in de chape geplaatst. Dit is een stuk beter. De ruwbouwwerken moeten ook niet onderbroken worden. Het wordt geplaatst na het leggen van de radiator en sanitaire buizen. Houd echter wel rekening met een erg dikke chape van minimum 14 cm. (7 cm Uniflex + 4 cm kruisende afvoer-, gas-, of CV-buizen + minimum 3 cm dekking) Ook hier is een afstand van 5 cm tussen de buizen wenselijk voor de stevigheid van de chape.

Easykit nv, waar je destijds je installatie gekocht hebt is sinds 2013 in faling. Onze firma, Batiself nv, heeft bij de curator alleen de naam EASYKIT gekocht en draagt dus geen verantwoordelijkheid voor de destijds verkochte installatie. Wij zijn uiteraard zeker bereid om te kijken wat wij voor jou kunnen doen om je verder te helpen. 

Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van gebouwen. Het peil geeft met andere woorden aan hoe energiezuinig een gebouw is. Hoeveel te lager dit E-peil of de maat voor de energieprestatie van de woning, des te energiezuiniger ze is. De E-peil-eis vloeit voort uit de EPB-regelgeving. Dit zijn eisen met betrekking tot het energieverbruik en het binnenklimaat waaraan het gebouw moet voldoen.

De EPB-regelgeving trad in voege op 1 januari 2006. De afgelopen jaren zijn de eisen binnen deze regelgeving stelselmatig strenger geworden. Gebouwen bestemd om in te wonen moeten aan de eisen voldoen wanneer het gaat om een nieuwbouw (of gelijkwaardig) of om een ingrijpende energetische renovatie.
Bij een appartementsgebouw of een meergezinswoning, krijgt iedere woonentiteit een eigen E-peil.

 

 

Voor woongebouwen waarvan de vergunning werd aangevraagd na 1 januari 2016 geldt: 

 • Voor nieuwbouw: E50 & het verplicht gebruik van hernieuwbare energie
 • Voor energetische renovatie: E90

Heeft u een vergunning voor een nieuwbouw die is aangevraagd voor 31 december 2015, dan ligt het maximale E-peil op E60.
De Vlaamse overheid stelt zich als doel om het E-peil de komende jaren stelselmatig verder te verstrengen tot E30 voor vergunningen die worden aangevraagd vanaf 1 januari 2021. De woningen die aan dit E30-peil voldoen noemen we BEN-woningen of Bijna Energieneutrale woningen.

Het berekenen van het E-peil is de taak van de energieprestatieverslaggever. Hij of zij gebruikt specifieke software waarin verschillende parameters met betrekking tot het gebouw worden ingegeven. Onder meer de compactheid, oriëntatie, maatregelen tegen oververhitting, het isolatiepeil hebben een invloed op het vlak van ruwbouw. Daarnaast wegen ook de technische installatie zoals verwarming, productie van warm water, ventilatie, verlichting en eventuele koeling op het eindgetal.

Jouw budget op maat

Gebruik onze online applicatie 'Mijnbudget' en bereken zelf het budget van jouw project.

MijnBudget

Getuigenis

Top gelegenheid voor zelfbouwers om een pak geld te besparen en toch nooit het gevoel te krijgen dat je er alleen voor staat. Groot voordeel is dat sommige…

Lees meer getuigenissen

Easykit Praktische Gids

Vraag jouw exemplaar aan

Het materiaal dat we aanbieden is van gerenommeerde merken.

 • Duco
 • Ubbink
 • Lindab zelfbouw
 • Venitilairgroup