Welkom bij Easykit! het is nu

Welkom!

di-vrij: 9u - 12:30u / 13:30u - 18u
zat: 9u - 16u
gesloten op ma, zon en feestdagen
GESLOTEN VAN 19/07 tem 05/08

Zoek een toonzaal in je buurt

Premies voor energiezuinige maatregelen.

Wie kiest om zijn bestaande woning te verbouwen of te renoveren, kan aanspraak maken op premies. De Vlaamse overheid kent premies toe via de netbeheerder voor werken die te maken hebben met isolatie, verwarming of het produceren van sanitair warm water.

Voorwaarden Premies Netbeheerders

 • De aanvraagformulieren dienen opgestuurd te worden naar de netbeheerder (Eandis of Infrax) uiterlijk 12 maanden na factuurdatum of online indienen.
 • Per uitvoeringsadres kan de premie maar 1 keer worden aangevraagd gedurende een periode van 12 maanden voor eenzelfde type investering.
 • Indien er meerdere facturen zijn, dienen deze samen te worden ingediend in 1 aanvraagdossier.
 • De volledige voorwaarden kunt u downloaden op https://www.infrax.be/nl/Mijn-premies of http://www.eandis.be/nl/klant/energie-besparen Indien gewenst kunnen de aanvraagformulieren ook gedownload worden en kan de premie-aanvraag op papier gebeuren. Let wel, een premie-aanvraag via de website wordt sneller uitbetaald!
 • 50% hogere premie voor beschermde afnemers.

 

De Vlaamse renovatiepremie

Wat zijn nu precies de voorwaarden?

Inkomensgrens :

Er wordt rekening gehouden met gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag (voor aanvragen in 2018 kijkt men naar het inkomen van 2016 (aanslagjaar 2017). Het inkomen van de bewoner en de eventuele partner mag op het moment van de aanvraag niet meer bedragen dan :

 • 42.890 euro voor alleenstaanden zonder persoon ten laste.
 • 61.270 euro voor alleenstaanden met één persoon ten laste, te verhogen met 3.440 euro per extra persoon ten laste.
 • 61.270 euro voor gehuwden en wettelijk of feitelijk samenwonenden, te verhogen met 3.440 euro per persoon ten laste.
 • Voor de verhuurder, die zijn woning voor 9 jaar verhuurt via een SVK, gelden er geen inkomensgrenzen.

Facturen

De renovatiepremie wordt berekend op basis van voorgelegde facturen na de uitvoering van desbetreffende werken.

 • Deze facturen mogen op datum van de aanvraag max. 2 jaar oud zijn en enkel betrekking hebben op werkzaamheden die uitgevoerd zijn door een aannemer of op de aankoop van materialen of uitrustingsgoederen die door de aanvrager zelf zijn verwerkt of geplaatst.
 • De totale kostprijs van de werkzaamheden die in aanmerking kunnen worden genomen, moet minstens 2.500 euro (excl. btw) bedragen per categorie van werken.
 • Per aanvraag mag u maximaal uit 2 categorieën van werken facturen indienen.
 • Je kan slechts eenmaal een aanvraag indienen per categorie. Als je een tweede aanvraag indient, kan dit ten vroegste één jaar na de eerste aanvraag en ten laatste twee jaar na de eerste aanvraag.
 • U kunt als persoon en per woning slechts twee keer een renovatiepremie krijgen in 10 jaar.

Voor welke woningen?

 • De woning moet minstens 30 jaar oud zijn en gelegen in het vlaamse gewest.
 • U mag niet in het bezit zijn van een extra woning (tenzij bij verhuur aan sociaal verhuurkantoor voor 9 jaar) in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik op de aanvraagdatum of tijdens de periode van drie jaar voor de aanvraag.
 • Je kan ook pas een aanvraag indienen vanaf het moment dat je de woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens 9 jaar.

Hoe hoog is de premie?

Afhankelijk van het gezinsinkomen bedraagt de premie 20% of 30% van de goedgekeurde facturen. De premie bedraagt 30% van de goedgekeurde facturen (met een maximumpremie van € 3.333) als u de aanvraag indient als bewoner en uw gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar voor de aanvraag niet meer bedraagt dan 30.640 euro, te verhogen met 1.600 euro per persoon ten laste; of als u de aanvraag indient als verhuurder. In dit geval moet u de woning die u renoveert voor minstens 9 jaar verhuren via een sociaal verhuurkantoor. Voor alle anderen bedraagt de premie 20% (met een maximumpremie van € 2.500 per categorie). Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, is 10.000 euro.

Welke Werken?

De werken die in aanmerking komen om te genieten van de Vlaamse renovatiepremie zijn gegroepeerd in 4 categorieën. Hoe u de premie kunt aanvragen, hangt af van het feit of u bewoner of verhuurder bent. U moet wel per categorie voor minimum 2.500 euro (excl. btw) aan facturen kunnen voorleggen!

 • structurele elementen van de woning (ruwbouwwerken)
 • het dak (maar niet de dakisolatie)
 • het buitenschrijnwerk (ramen (ventilatie-eisen!), buitendeuren, maar geen veranda’s)
 • de technische installaties (o.a. het plaatsen van een condensatieketel, maar geen zonneboilers, zonnepanelen of warmtepompen)

Voor categorie 4 ‘technische installaties’ is er een bovengrens voor de berekening van de premie. Bij facturen hoger dan onderstaand maximumbedrag houdt men enkel rekening met dat maximumbedrag voor de berekening:

 • Elektrische installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Sanitaire installatie: maximaal 3.750 euro (excl. btw)
 • Centrale verwarming: maximaal 7.500 euro (excl. btw)

Werken die NIET in aanmerking komen voor de Renovatiepremie

 • vervangingsbouw (= een oude woning volledig afbreken en op dezelfde plaats een nieuwe woning bouwen)
 • werken voor afwerking (dekvloeren, wandtegels, binnendeuren, tweede badkamer of toilet)
 • isolatie (plaatsen van nieuwe isolatie, vervanging van oude isolatie)
 • een apart ventilatiesysteem
 • Pv panelen, warmtepompen, airco, zonneboilers, domotica

Voor isolatiewerken zijn er andere premies voorzien, zoals:

bron Bouwinfo.be en vlaanderen.be